Blog

O nás

onyx fox jak místo externí motivace získat neomezenou motivaci

Jak nalézt NEOMEZENOU motivaci místo krátkodobé motivace

Nedostatečná motivace je jedním z největších problémů, se kterým se potýkají lidé, kteří by sice chtěli něco ve svém životě změnit, ale moc se jim to nedaří. Proč? Protože jejich činy živí jen externí, tedy krátkodobá motivace. Klíčem je přitom vědět, jak nalézt neomezenou motivaci.


S nedostatkem motivace se nepotýkáme jen často, ale řada z nás dokonce i mnohokrát za den! A to není nic příjemného, naopak, spíše dost frustrujícího, co si budeme povídat.

Podobně na tom jsou případy, kdy se pro něco nadchnete, rozhoříte a moc to chcete, ale ono pak to nadšení vyšumí a vyprchá a vystřídá ho co? Pochybnosti a prokrastinace. 

I to se ale dá spravit! Místo externí motivace si najdete neomezenou motivaci. A k tomu jako s bonusem odejdete ještě se zvýšeným sebevědomím.

Pojdˇme se dopídit toho, jak nalézt neomezenou motivaci!

Co je to vlastně (externí) motivace?

Abychom dosáhli svých cílů, potřebujeme k tomu palivo. Jistě, zdravé a dobře živené tělo také, ale teď mluvím o palivu pro naše podvědomí – a to je právě motivace. Krásné na ní je, že ji naše podvědomí neustále spaluje a ona se zase obnovuje. Jenže… občas se obnovovat přestane, že? Občas ji ztratíme. Vlastně často.

Není totiž motivace jako motivace. A protože potřebujeme tu správnou, je dobré vědět o motivaci něco víc. Protože motivace je to, co řídí naše rozhodnutí. A když budeme automaticky dělat lepší rozhodnutí, dosáhneme lepších výsledků. A ultimátně tedy i splnění svých cílů. 

Věděli jste, že existuje hned 7 různých druhů motivace?! Sedm druhů “paliva” pro naše podvědomí? Ano, a tady jsou:

7 druhů motivace:

  1. Vnitřní (interní) motivace. 
  2. Vnější (externí) motivace.
  3. Motivace dosažením (cílem).
  4. Motivace podnětem.
  5. Motivace růstem.
  6. Motivace strachem.
  7. Motivace mocí a hojností.

Podívejme se tedy na externí motivaci. To je ten typ motivace, který je založený na našich zážitcích a zkušennostech. Ta, která je generována externími faktory a okolnostmi. Také ta, která nás vede k touze získat nějaké vnější odměny. Jako třeba chodit do fitka proto, aby si vás všiml člověk, který se vám líbí. Nebo se snažit v práci proto, aby si vás všimli vaši nadřízení. Nebo motivace získat peníze. 

Většina lidí – bohužel – se soustředí právě na tenhle druh motivace a nechává se jí ovládat. Jenomže zrovna tohle je ta motivace, která se sama neobnovuje. Naopak, musíte do ní sami šlapat, obnovovat ji pořád a pořád dokola. A to je ohromně vyčerpávající! Zrovna jako křeček nedokáže na svém kole běhat donekonečna, tak i vás v jednu chvíli potká vyčerpání a frustrace. 

Neomezenou motivaci nehledejte ve vnějších motivátorech…

Takže co vám momentálně brání mít neomezenou motivaci? 

Vaše motivace stát se milionářem/rockovou hvězdou/módní ikonou sice prudce vyletí vzhůru, ale stejně rychle zase uvadne. Neznamená to, že by byla špatná. Ale k tomu, abyste se plně ztotožnili se svým posláním, ještě něco schází – a to motivace, která externí není. 

Díváte se na ty “šťastné” jedince, ty “bílé vrány”, jak krok za krokem kráčejí za splněním svých snů, kterých se motivace drží a nikdy je neopouští a říkáte si, jak to jen dělají? Jak to, že vy vždycky ztratíte nadšení a někdy si dokonce všimnete, že jste se sami začali sabotovat? 

Pojďme tomu přijít na kloub! 

Je chybou soustředit se na špatné parametry a srovnávat se se svým blízkým či vzdáleným okolím. Tím se je vzdalujete sami od sebe.

A příčinou jsou naše vnitřní limitace. Limitované myšlení je výsledkem našich behaviorálních vzorců. A to vše je ovládáno tzv. imprinty, tedy zkušennostmi, které jsme získali v období od narození až po sedmý rok života, které máme v mozku zakódované jako strategie k přežití.  Právě ty totiž mají tu nejvyšší autoritu, ty ovlivňují naše chování a reakce, aniž bychom o tom museli přemýšlet. Takže mají i možnost přehlasovat naše myšlení. 

Problémem tedy není, že by vám chyběla externí motivace. Co vás drží zpátky je řetězová reakce začínající v “imprintech” a končící nechtěnými akcemi a reakcemi jimi způsobenými, tedy chováním.

Jak nalézt neomezenou motivaci? Nastiňme si teď, co je třeba udělat a čím si projít:

  1. Překódujte své imprinty

Prvním krokem je překódovat své imprinty, které jsou uložené ve vašem mozkovém kmeni. To zahrnuje hledání a nalezení nechtěného chování a imprintů, které ho způsobují, které vás limitují, a následnou implementaci zkušenností nových, které je přebijí a přepíšou. Díky tomu získáte kontrolu nad svým vlastním chováním, a nebudete se muset podřizovat primárním částem vašeho mozku. Budete se moci rozhodovat tak, jak byste chtěli sami.

  1. Rozmotejte své vzorce

V tomto kroku je potřeba úplně rozpustit negativní spojení a limitující faktory, které vedou k oněm nechtěným vzorcům v chování. Obvykle si těchto spojení vůbec nejste vědomi, proto je těžké je vůbec objevit. Výhodou ale že, že jakmile se vám podaří “rozmotat” se a vymanit, budete už navždy volní a pány svého chování! Přímo naopak, můžete “nainstalovat” vzorce chování, které vám začnou sloužit.

  1. Zhmotňujte svoji jedinečnost

Už to, že jste se ke třetímu kroku dostali, značí, že už jste udělali pěkný kus práce! Osvobodili jste se od limitujících imprintů a zamotaných vzorců, které vás brzdily. Díky tomu teď můžete slyšet hlas svého vnitřního já, svého opravdického, čistého já, které už není zkomoleno a zastřeno vašemi návyky a limity. Porozumíte své jedinečnosti/osobitosti, najednou jasně uslyšíte sami sebe. A můžete začít pracovat na tom, aby se vaše vize přerodily ve skutečnost.


Přišli jste na to, z čeho pramení neomezená motivace. Z vás samých! Od teď můžete žít svůj život úplně jinak, než jste doposud byli zvyklí. Budete vědět, co DOOPRAVDY chcete a taky si za tím půjdete a získáte to. 

Jestliže jste se zbavili svých hluboce zakořeněných imprintů, svých limitujících přesvědčení, už žádné limity neexistují. Vaše vyšší já a vaše poslání mají volné pole působnosti. A vy máte vše pod kontrolou. 

Teď už vlastně ani onu klasickou motivaci nepotřebujete. Najednou si půjdete za svým posláním. Taková cesta vás bude naplňovat sama. V takovém stavu se plně odemkne a rozvine vaše kreativita, budete si plnit jak své cíle, tak také přispívat světu kolem sebe. A za to to set sakra stojí! 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Výborně! Email už je na cestě 💌


Zkontroluj svůj inbox a složku hromadné.

Důležité!

Je možné, že email s kuponem přijde do složky HROMADNÉ/Promotions. Aby sis byla jistá, že nezmeškáš žádné další výhodné nabídky a dárečky, přesuň můj email do inboxu a ulož si adresu.