Blog

O nás

onyx fox andělská čísla co to je 111 222 333 444 555 666 777 888 999

Andělská čísla: co jsou a jak vám pomůžou

Vesmír funguje na principu čísel. Proto vidět stále dokola opakující se sekvence čísel není náhoda. Naopak, existuje pádný důvod, proč je vídáte. Vesmír vám jejich prostřednictvím něco sděluje, komunikuje s vámi. Ale co?

Ať už vás do oka vždy uhodí 777 na telefonním čísle, 555 na poznávací značce nebo 2:22 na hodinkách, zpozorněte a pojďte se té záhadnosti podívat na kloub. 

Nadpozemské zprávy

Kdo nám zprávy posílá? Už podle názvu “andělská čísla” usoudíte, že se obecně věří, že andělé. Můžete ale onu sílu nazývat tak, jak je vám přirozené: strážní andělé, vesmír, zdroj, bůh, všemohoucno… Pro potřeby tohoto článku – a dle mého současného přesvědčení, které si ještě sama neumím pořádně vysvětlit, ale rozhodla jsem se ho přijmout – budeme říkat, že nám tyto zprávy posílají naši strážní andělé.

Obecně se bere za to, že andělé jsou vesmírné bytosti, které obývají jinou sféru, než my, pohybují se na vyšší frekvenci, než náš fyzický svět. Andělé jsou vesmírní poslové. 

Ačkoliv jsou andělé kolem nás neustále, ne vždy s námi komunikují. Nemůžou s námi komunikovat bez našeho souhlasu. Nechávají na nás, abychom se na ně obrátili, když o to stojíme. Zasílají nám ale šifrovaná poselství, která nejsou na první pohled dobře čitelná a většina z lidí si jich proto ani nevšimne, často za celý život. Jakmile se ale vesmíru a spiritualitě začnete více otvírat, všimnete si, že se najednou tyhle zprávy množí všude kolem vás! Nemusí to být jen čísla, i když ta jsou velmi častá a dobře čitelná. Můžou to být opakující se symboly, obrázky, nebo neobvyklé, vzrušující náhody. 

Andělská čísla jsou opakující se sekvence čísel, která přinášejí nadpozemská poselství, čitelná pomocí numerologie. 

Numerologie je věda o číslech, kde každá cifra a každé číslo má svůj jedinečný význam, že si nese jedinečnou vibraci, která jde dál, než je pouhé udání množství. Protože je tato vibrační frekvence podobná té, na které operují vesmírná tvoření, je pro ně jednoduché poslat nám pomocí čísel zprávu. Když si proto chtějí andělé získat naši pozornost, začnou nám zasílat určité číselné kombinace znovu a znovu. 

Jak andělská čísla fungují?

Carl Gustav Jung, švýcarský lékař a psychoterapeut, přišel mimo jiné s termínem “synchronicita”. “Synchronicita” je smysluplná koincidence určitých událostí vnějšího světa s událostmi psychickými.” (zdroj a rozvedení synchronicity: http://jung.sneznik.cz/soubor_slovnik/slovnik_synchronicita.htm) Jung a jeho nástupci věří, že jme všichni napojeni na jednotné “kolektivní nevědomí”, Vesmír, chcete-li.

Synchronicity jsou zdánlivé souhry náhod, které ale mají obrovský význam. Opakující se čísla, která můžete vídat na hodinkách, na poznávacích značkách, na budíku, na telefonních číslech, na účtenkách, apod., nás buď varují před nějakým nebezpečím, nebo nás chtějí na něco upozornit – něco nám sdělit. Tyto informace pak můžete interpretovat a použít je k vylepšení svého života. 

Jak andělská čísla interpretovat?

V první řadě je třeba vědět, že andělé jsou dobré bytosti, plné lásky a péče. Snaží se nám pomoct, ukázat nám, jak náš život můžeme udělat lepším. 

Ačkoliv každá kombinace čísel má svůj význam, nejznámější, nejsilnější a nejvíce nápadná jsou následující andělská čísla: 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 a 999. Každé z těchto čísel má obsáhlý význam, který se ale ve své podstatě odvíjí od toho, co reprezentují jeho jednotlivé cifry:

1 – jednička je číslem počátku, originality, vůdcovství, nezávislosti. Pokud se vám ukáže, ať už v podobě 1, 11, 111 nebo třeba 11:11, může znamenat začátek něcěho nového.

2 – dvojka je symbolem duality, takže také spojení, spolupráce, napojení na ostatní. Může poukazovat na to, že byste měli lépe spolupracovat s ostatními, být k nim více sdílní.

3 – trojka je číslem kreativity, spirituality, sebevyjádření. Andělé jsou při vás a můžou vám ukazovat nové způsoby sebevyjádření.

4 – čtyřka je číslem stability, práce, kariéry. Její význam se většinou vztahuje ke kariéře, nebo i k penězům. 

5 – spojená s dobrodružstvím, svobodou a nadšením – dobré, zábavné časy jsou na obzoru!

6 – šestka je symbolem rodiny, domova a všeho s tím spojeného.

7 – číslice sedm je spirituální, symbolizuje, že jste v jedné přímce se svým posláním. Otevřou se pro vás velké spirituální příležitosti.

8 – osmička je symbolem prosperity a hojnosti. 

9 – devítka symbolizuje úspěch, konec, uzavření cyklu. Je čas vrhnout se zase do díla.

Tohle byl úvod, prvotní představení do numerologie a andělských čísel. V dalších článcích se budu podrobněji věnovat jednotlivým andělským číslům, a společně se je budeme snažit lépe pochopit a vypozorovat, jaká poselství nám konkrétně přinášejí. Mějte oči na stopkách, začněte si všímat.

S láskou,

Barbie Leia

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Výborně! Email už je na cestě 💌


Zkontroluj svůj inbox a složku hromadné.

Důležité!

Je možné, že email s kuponem přijde do složky HROMADNÉ/Promotions. Aby sis byla jistá, že nezmeškáš žádné další výhodné nabídky a dárečky, přesuň můj email do inboxu a ulož si adresu.